chovateľská stanica „spod Kunovej“ slovenský kopov kopov-matta matta kopov

Milí priatelia poľovníctva a poľovníckej kynológie!

    Dovoľujeme si Vás srdečne privítať na stránke našej chovateľskej stanice „spod Kunovej“.

    

    Chov poľovných psov a ich praktické využitie na poľovačkách má v našej rodine hlboké korene. Takmer 60 rokov poľovníckej praxe môjho otca, moje detstvo a neskôr celý môj poľovnícky život sprevádzali poľovné psy. Chovali sme plemeno NKS, jazvečíka, jagdteriéra, farbiara a jazvečikovitého duriča. Avšak jedno plemeno ovplyvnilo náš život natrvalo. Je ním slovenský kopov, spoločník, ktorý nás sprevádza už jubilejných 50 rokov.

    

    Nášho prvého kopova sme získali už v roku 1960 od nestora slovenskej kynológie pána Kolomána Slimáka. Od tohto roku sme vychovali do 30 poľovne upotrebiteľných kopovov, z ktorých väčšina bola aj uchovnená. V našej chovateľskej stanici sa narodilo niekoľko sto šteniatok. Len od roku 1999 k dnešnému dňu sa ich narodilo 161.

    

    Päťdesiat rokov poľovania, práce a skúseností s týmto plemenom, nám dovoľuje vysloviť myšlienku: „Kto si zamiloval poľovačku, našiel veľké potešenie, ale kto si zamiloval poľovačku s kopovom, našiel večnú lásku”. Sme radi, že aj my môžeme prispieť svojou troškou k napredovaniu nášho národného plemena, nášho slovenského kopova.S úctou Štefan a MUDr. Jozef MATTA

Október 2010