chovateľská stanica „spod Kunovej“ slovenský kopov kopov-matta matta kopov novinky

Aktuality 2014


Veselé Vianoce & PF 2015
        24 Dec 2014

Nech sú Vaše Vianoce veselé a chlpaté & Nový rok 2015 plný zázrakov, lásky a splnených prianí.

Spoločná poľovačka
        14 Dec 2014

Výrad po menšej spoločnej poľovačke. Vzhľadom na terén v ktorom sa poľovalo, výsledok poľovačky by bol bez kopovov prinajmenšom neistý. V pohone bolo okolo 30ks diviačej zveri.

„Zakliata hora“
        6 Dec 2014

Zrejme to Kendy nemá vo hviezdach. Napriek tomu, že na PPSK 2014 (5.-7.dec.2014) postúpila s najvyšším počtom bodov, súťaže sa nemohla zúčastniť. Dva dni pred konaním PPSK u nej totiž začalo honcovanie. Prírodu neoklameme. A ani ju klamať nechceme :-)

MVP Nitra
        30 Nov 2014

TREVIS spod Kunovej - V1, CAC, CACIB, BOB (Rozhodca: MVDr. Piskay Vladimír, SK)
Veľká cena národných plemien - 2.miesto (Rozhodca: Václavík Miroslav, CZ)

Memoriál Andreja Renča 2014 pod Tatrami
        7-9 Nov 2014

V dňoch 7. až 9. novembra 2014 organizoval Klub slovenského kopova pod vedením pána Ľubomíra Renča 21. ročník MAR 2014. Poľovný revír o výmere 5293 ha poskytla Poľovnícka spoločnosť UPS Hybe. Poľovalo sa v lokalite Hybské lúky. Boli robené dva pohony. Posudzovalo 7 rozhodcov na čele so skúseným rozhodcom pánom Ing. S. Moravčíkom. Dvaja z rozhodcov boli z Českej republiky. Na MAR 2014 štartovalo osem slovenských kopovov. Jeden kopov z KSK ČMKJ a jeden z Maďarska.

        V piatok popoludní sa všetci vodiči a rozhodcovský zbor stretli pri diviačom oplôtku v Smrečanoch. Zahájením súťaže o 14.00 hod. a vylosovaním poradia psov sa začala skúšať prvá disciplína – odvaha v diviačom oplôtku. Výsledky kopovov v tejto disciplíne dávali tušiť, že ich práca na poľovačke bude veľmi vyrovnaná. Slávnostné otvorenie MAR 2014 v obci Hybe v sobotu ráno zanechalo hlboký dojem na všetkých prítomných. Na úvod dostal každý kopov od zástupcov firmy Tracker manželov Urblíkových, ktorí boli zároveň jedni z hlavných sponzorov súťaže, GPS obojok Tracker. Pri rozostavovaní pozícii vodičov v prvom pohone bolo zo stôp diviačej zveri zrejmé, že revír je dobre zazverený . No v priebehu pohonu často prítomné čerstvé stopy medveďov vyvolávali obavu z pohnutia diviakov z tohto pohonu. Dva kopovy Eben Lohyňa a Astor zo Šútovskej doliny intenzívne durili dospelého medveďa cez líniu strelcov. Vzhľadom na prítomnosť medveďa v lokalite prvého pohonu bol jeho výsledok skromnejší. V tomto pohone sa ulovil jeden diviak. Po občerstvení sa všetci účastníci presunuli k druhému pohonu. Po výmene rozhodcov k jednotlivým psom a zmene poradia psov pri rozostavovaní začal druhý pohon. Od začiatku pohonu, až po jeho zdarný koniec si mohol každý z účastníkov MAR vychutnať prácu slovenských kopovov naplno. Krátko po vypustení psov sa ozýval štekot kopovov z každej strany pohonu. Počas celého pohonu mohli rozhodcovia posúdiť všetkých psov. Po jeho ukončení bolo vidieť spokojnosť na tvárach všetkých zúčastnených. Aj v tomto pohone sme mohli oceniť prínos GPS obojkov, nakoľko dva psy po ukončení pohonu chýbali. Jeden z nich Trevis spod Kunovej bol zaregistrovaný GPS pri diviakovi jeden kilometer za úrovňou strelcov . Dobrý pocit z druhého dňa MAR utvrdil slávnostný výrad vo večerných hodinách v obci Hybe. Ulovilo sa 12 kusov diviačej zveri. Prítomnosť obyvateľov Hybe ako pozorovateľov pri slávnostnom výrade dotváralo vskutku veľmi príjemnú, priam rodinnú atmosféru. Večer po porade rozhodcov a vyhodnotení druhého dňa súťaže boli známky kopovov tak vyrovnané, že každý z nich mal šancu byť víťazom. Po slávnostnej večeri spríjemňovala prítomným pekný večer ľudová hudba bratov Šimunkovcov. Tretí deň súťaže pokračoval disciplínami Vodenie na remeni, Dohľadávka na umelo založenej stope a Správanie sa pri zastrelenej zveri. Aj tu sa potvrdili kvality nášho národného plemena a každý pes si zaslúžil známku, ktorá ho zaraďovala do prvej ceny. V podvečer tretieho dňa MAR 2014 sme dorazili do cieľa a hlavný rozhodca mohol vyhodnotiť úspešný 21.ročník súťaže. Záverom pozdravil všetkých zúčastnených pán Ľubo Renčo, ktorého meno jeho otca je symbolom tejto krásnej kynologickej akcie. Zároveň ako jeden z hlavných sponzorov odovzdal cenu - guľovú zbraň. Na záver treba poďakovať všetkým, ktorí venovali svoj čas, prácu a urobili všetko preto, aby MAR 2014 bol úspešný. Osobitné poďakovanie patrí členom poľovníckej spoločnosti UPS Hybe, ktorí nie len pripravili a poskytli svoj revír na túto najstaršiu vrcholovú kopoviarskú súťaž, ale svojou ústretovosťou, pohostinnosťou vytvorili rodinnú atmosféru počas celého priebehu súťaže. Úroveň súťažiacich psov a priebeh MAR 2014 potvrdili, že naše národné plemeno slovenského kopova si plným právom zaslúži pozornosť poľovníckej obce u nás aj vo svete. Určite nepotrebuje kríženie s inými plemenami, ale potrebuje usilovnú a poctivú prácu kopoviarov. Škoda, že nikto z bratislavských funkcionárov SPK, SPZ, či SKJ si nenašiel čas, aby sa tohto veľkolepého kynologického podujatia zúčastnil.

        Záverečné poradie MAR 2014:

1. NINO spod Vysokej , 202 bodov, titul Diviačiar,Víťaz MAR, CACIT, CACT SR - Joszef Dombai, H
2. TREVIS spod Kunovej 202 bodov, titul Diviačiar, Res. CACIT, CACT SR - MUDr. Jozef Matta,SK ( pre rovnosť bodov rozhodol o poradí vek jedincov)
3. AJKA z Hornej baby 200 bodov, titul Diviačiar - Ing. Emil Hládek,SK
4. RUBY Bejchlovské hvozdy 198 bodov, titul Diviačiar – Róbert Sargánek, CZ
5. Div.ASTOR zo Šútovskej doliny 198 bodov – Vladimír Peťko,SK ( pre rovnosť bodov rozhodol o poradí vek jedincov)
6. Div.SELI spod Kunovej 191 bodov – Martin Mičev,SK
7. TASHA spod Kunovej 181 bodov – Branislav Bučok,SK
8. EBEN Lohyňa odstúpil – Michal Sršeň, SK

Cena za najlepšie vypracovanú stopu získala sučka TASHA spod Kunovej, SK
Cena za najlepšiu prácu v oplôtku získala sučka RUBY Bejchlovské hvozdy , CZ

        Dovidenia na MAR 2015        MUDr. Jozef Matta
Fotodokumentácia uverejnená so súhlasom autora - Zuzana Urblíková


Predbežné farbiarské skúšky
        22 Nov 2014

V sobotu 22.XI.2014 organizovala OPK ZH v Podhorí (Štiavnické vrchy) Predbežné farbiarské skúšky. Na PF sa zúčastnili tri BF a tri SK.
Náš TREVIS spod Kunovej na nich získal 200 bodov a skončil v I.cene. Zároveň sa stal víťazom PF. Druhý v poradí skončil bavorský farbiar a tretí slovenský kopov.

Výber na PPSK
        2 Nov 2014

2. novembra 2014 som sa zúčastnil s Kendy spod Kunovej výberu kopovov na Putovný pohár SK. Výberu sa zúčastnilo 13 kopovov. Prvá skúšaná disciplína bola Odvaha v diviačom oplôtku. Vďaka personálu pri oplôtku ako aj rozhodcom sa mi podarilo sučku nakoniec z oplôtku vybrať. Bola ohodnotená známkou „3“, čo ju zaraďovalo do ďalšieho boja o postup na súťaž. Druhá skúšaná disciplína bola Dohľadávka na umelo založenej diviačej stope. Založené stopy boli skutočne náročné. Našťastie ju sučka vypracovala bez zaváhania a dostala známku „4“. Na PPSK sa nominovala z prvej pozície. Osobne ma teší, že zo šiestich postupujúcich kopovov sa okrem Kendy nominovali SELI spod Kunovej Martina Mičeva z druhého miesta a TAŠA spod Kunovej s Vladom Kopeckým z piatej pozície. Ostáva len dúfať, že okolnosti nám všetkým dovolia, stretnúť sa v tomto zložení a v takej priateľskej atmosfére aj na súťaži.

Ipeľský pohár 2014
        10-12 Okt 2014

V dňoch 10. až 12.X.2014 som sa zúčastnil s Kendy spod Kunovej vrcholovej súťaže organizovanej KCHSK v PR Petrovec. Súťažilo 6 kopovov. Podmienkou účasti na súťaži boli absolvované PF. Na umelo založenej stope, ktorá musela byť minimálne 12 hodín stará bola použitá danielia zver. Vzhľadom na naše vylosované štartovacie číslo „1“ sme po absolvovaní umelo založenej stopy ako prvý nastupovali na prirodzený postrel. V sobotu ráno bol nahlásený postrel jelenej zveri v okrese V. Krtíš. V doprovode dvoch rozhodcov sme s Kendy cestovali cca 60 km na prirodzenú dohľadávku jelenice. Známky postrelu boli však minimálne a to len na začiatku stopy. So sučkou sme prešli cca 1km stopovej dráhy. Vzhľadom na aktuálny stav dvojica rozhodcov prehlásili zver za nedohľadateľnú. V sobotu večer bolo tajomníkovi klubu nahlásených 6 postrelov. Tri z nich boli vhodné pre dohľadávku. V nedeľu okolo obeda sme ako tretí kopov v poradí s dvoma rozhodcami a tajomníkom KCHSK vyrazili na dohľadávku- prirodzený postrel danielky vzdialenej niekoľko kilometrov od centrálneho stanovišťa. Dohľadávka bola ohodnotená známkou „4“. S počtom bodov 296 obsadila Kendy 2.miesto za Ficom Žičiho pustatina s počtom bodov 304. Tretí v poradí skončil Aris Z Mihálikovho dvora s počtom bodov 133. Ipeľský pohár bolo vrcholové podujatie KCHSK veľmi náročné na prípravu prirodzených postrelov. Vďaka všetkým, bez ktorých by tento kynologicky sviatok nebolo možné realizovať.

Predbežné farbiarské skúšky
        20 Sep 2014

Dňa 20 sept. 2014 organizovala OPK Topoľčany PF. V krásnom prostredí Súloviec sme sa týchto skúšok zúčastnili s Kendy. Na stopu bola použitá jelenia zver. Napriek okolnostiam, kedy stopu počas dňa opakovane krížili hubári, zároveň bolo „suché“ slnečné počasie, ktoré významne zhoršovalo kvalitu umelo založenej stopy, získala Kendy na PF II.cenu so 154 bodmi. Musím vyzdvihnúť organizátora OPK a PZ, ktoré poskytlo na skúšky PR. Akcia mala aj spoločenský význam. Po skúškach bolo pripravené veľmi milé podujatie nielen pre účastníkov skúšok, ale aj pre obyvateľov obce Súlovce.