chovateľská stanica „spod Kunovej“ slovenský kopov kopov-matta matta kopov potomstvo

Potomstvo & noví majitelia

Počas roka dostávame mnoho zaujímavých príbehov a fotografii od nových majiteľov šteniat. Rozhodli sme sa preto venovať túto časť web. stránky Vašim postrehom z chovu, výcviku, poľovačiek, skúšok, výstav atď. Ak máte svoje skúsenosti, zážitky, prípadne fotodokumentáciu, zašlite ich na emailovú adresu: kikinkaaa@yahoo.com
Je pre nás cťou spolupracovať s Vami naďalej.
Spoločná práca = spoločný úspech.
Kopovom zdar!

Rok narodenia 2012

UMATTU - ♀ - 16.5. 2012 - Vrh „U“
Slovensko
Zostala v našej chovateľskej stanici.
Viac informácií o Umattu
UNA - ♀ - 16.5. 2012 - Vrh „U“
UNNA - ♀ - 16.5. 2012 - Vrh „U“
URSA WARRIOR - ♀ - 16.5. 2012 - Vrh „U“