chovateľská stanica „spod Kunovej“ slovenský kopov kopov-matta matta kopov potomstvo

Potomstvo & noví majitelia

Počas roka dostávame mnoho zaujímavých príbehov a fotografii od nových majiteľov šteniat. Rozhodli sme sa preto venovať túto časť web. stránky Vašim postrehom z chovu, výcviku, poľovačiek, skúšok, výstav atď. Ak máte svoje skúsenosti, zážitky, prípadne fotodokumentáciu, zašlite ich na emailovú adresu: kikinkaaa@yahoo.com
Je pre nás cťou spolupracovať s Vami naďalej.
Spoločná práca = spoločný úspech.
Kopovom zdar!

Rok narodenia 2011

TORO - ♂ - 25.8. 2011 - Vrh „T“
Slovensko
TREVIS - ♂ - 25.8. 2011 - Vrh „T“
Slovensko
Výstavné ocenenia: V, 4xCAJC, 2xCAC, R.CACIB, CACIB, 2xBOB, BOG2, Klubový víťaz ml. 2012
Pracovné ocenenia: SD - I.cena

Kandidát chovu z exteriéru

Zostal v našej chovateľskej stanici.
Viac informácií o Trevisovi
TARA - ♀ - 25.8. 2011 - Vrh „T“
Chorvátsko
Uhynula
TAIRA - ♀ - 25.8. 2011 - Vrh „T“
Slovensko
Výstavné ocenenia: V, CAJC, DERBY VÍŤAZ 2012
Pracovné ocenenia: SD - I.cena

Zostala v našej chovateľskej stanici.
Viac informácií o Taire
TASHA - ♀ - 25.8. 2011 - Vrh „T“
Slovensko
Výstavné ocenenia: V, CAJC, CAC, CACIB, BOS, Klubový víťaz ml. 2012
Kandidát chovu z exteriéru
TAŠA - ♀ - 25.8. 2011 - Vrh „T“
Slovensko
Výstavné ocenenia: VN, V, CAJC, JUNIOR GRAND PRIX SLOVAKIA WINNER 2012
Pracovné ocenenia: FD, SD - I.cena, PF - II.cena
SNUFFY - ♂ - 7.5. 2011 - Vrh „S“
Kanada
SEBI - ♂ - 7.5. 2011 - Vrh „S“
Slovinsko
SAMURI - ♂ - 7.5. 2011 - Vrh „S“
Bosna a Hercegovina
SUMO - ♂ - 7.5. 2011 - Vrh „S“
Slovensko
Výstavné ocenenia: V, CAC
Kandidát chovu z exteriéru
SARIK - ♂ - 7.5. 2011 - Vrh „S“
Slovensko
Výstavné ocenenia: V
Div. SABA - ♀ - 7.5. 2011 - Vrh „S“
Česká republika
Výstavné ocenenia: V
Pracovné ocenenia: diviačiar, SD - I.cena
SELI - ♀ - 7.5. 2011 - Vrh „S“
Slovensko
Výstavné ocenenia: V, CAC, CACIB, BOB, BOG3, 4.miesto Veľká cena národných plemien
Pracovné ocenenia: SD - l. cena (183 b.), FSMP - I. cena (112 b.), ŠSSK 2013 - I.cena (333 b.)
Kandidát chovu z exteriéru
SORA - ♀ - 7.5. 2011 - Vrh „S“
Slovensko
Výstavné ocenenia: V
SURI - ♀ - 7.5. 2011 - Vrh „S“
Slovensko

Chovná suka

Výstavné ocenenia: V, Oblastný víťaz Dolný Kubín
Pracovné ocenenia: SD, PF - I.cena

45 cm
DBK: A/A